2014. október 7., kedd

Előljárói üdvözlet

Kedves magyar barátaink és jótevőink!

A Szent X. Piusz Papi Testvérület első magyar nyelvű közleményét tartják a kezükben. Hogyan lehetséges egy ilyen kiadás?

Budapesten, 1990. május 23-án beszélhetett Schmidberger atya, annak idején a Szent X. Piusz Papi Testvérület vezetője, egy magyar papbarátnál a Pio atya emlékére mondott misén összegyűlt 200 hívőhöz – ez volt a testvérületünk egy tagjának az első prédikácója egy keleti országban a kommunizmus összeomlása után.

Ettől az időtől kezdve Ausztriából működve elkezdtük az érdeklődő hívőket Magyarországon látogatni és szentmisét mondani; eleinte rendszertelenül, majd havonta egyszer rendszeresen. Egy szállodaterem lett bérelve és kápolnává berendezve, míg egy kis házat kaptunk használatra. 2000 után végül vásároltunk egy lakást, amely a mai napig a hazájukban apostoloskodásunk kis otthonának felel meg.

Majdnem minden vasárnap bemutattuk a szentáldozatot az ősi, tiszteletreméltó formában. Lassacskán emelkedett a hívők száma is, 2013 végére majdnem negyvenre. Amikor ez év januárjában Fuchs atya a testvérülethez hűtlen lett és minket elhagyott, a hívők nagy részét magával vitte. Hogyan történhetett ez meg? Egy hölgy, aki eredetileg a hívőink csoportjához tartozott, évek óta egy internetoldalt tartott fent, amelyben apránként már nem a testvérület álláspontját vázolta, hanem azok álláspontját, akik a testvérületet szét akarták szakítani, és súlyos károkat okoztak neki.

Páter Papp Péter
A nyelvi akadály miatt magyarországi tevékenységünk amúgy sem volt mindig egyszerű. Pillanatnyilag egy saját internetes oldal létesítésén dolgozunk, de egyidejűleg egy magyar közlönyt is ki akarunk adni, amely Önöket a különböző egyházi és világi eseményekről tájékoztatja; Önöket hitükben erősíti, és minden megpróbáltatásban vigasztalja. Egyidejűleg a kötelék egységévé válik a hívők között.

Ezen kívül 3 évvel ezelőtt egy magyar tisztelendő atya, Papp atya csatlakozott hozzánk, aki még pillanatnyilag a Jézus Szíve Papszemináriumunkban – Zaitzkofen, Bajorország – tökéletesíti tanulmányait [Szerkesztő: Papp Péter atya közben felvételt nyert a Szent X. Papi Testvériség 2014. december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. Gratulálunk neki.]. A jövőben évente többször fog Debrecenbe és Miskolcra utazni az ottani kis hívőcsoportot lelkipásztori gondozásban részesíteni. Az elmúlt napokban lépett be egy fiatal férfi, hazájuk fia ugyanebbe a szemináriumba, hogy katolikus pappá képeztesse ki magát. Továbbá kapcsolatok állnak fenn más atyákkal is, akik érdekeltnek érzik magukat a katolikus hagyományok újraépítésében Magyarországon.

Imádkozzunk közösen, nagy buzgósággal az igazi katolikus hit elterjedéséért és megerősödéséért a hazájukban. Kérjük szakadatlanul az Urat a termésért, és hogy munkásokat küldjön az aratáshoz Magyarországon.

Papi áldással a keresztre feszített és feltámadott Urunkban és az ő kegyelemmel teljes Anyjában, a Rózsafűzér Királynőjében.

Stefan Frey atya

kerületi elöljáró

Jaidhof, 2014. október 7., Rózsafüzér Királynőjének ünnepén