2014. december 8., hétfő

Magyarország papot adott a Piusz közösségnek

Gratulálunk és hálát adunk a mindenható Atyaistennek és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak, hogy lenézett reánk magyarországi katolikusokra, akik az egyház kétezer éves tanítása szerint élünk és eddig idegen nyelven, többségében német nyelvű pasztorális ellátást kaptunk. 24 évvel azután, hogy Schmidberger atya Magyarországon előadást tartott közel 200 résztvevő előtt, majd a Szent X. Piusz Papi Testvériség megkezdte magyarországi szolgálatát, 5 évvel azután, hogy a közösség kilépett Budapestről és Miskolcon is megkezdte szolgálatát, majd az őszi tartományi elöljárói kelet-magyarországi látogatás után a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén ünnepélyes fogalmat tett Papp Péter atya, aki befejezte tanulmányait a Bajorországi Zaitzkofenben. Most az Ő életútját fogjuk bemutatni.
Szerkesztő

A Kelet-Magyarországi vizitáció híre EZEN a LINKEN található.

Önéletrajz

Papp Péter atya vagyok. 1982. Január 8-án születtem Újfehértón.. Egy mélyen vallásos és nagy családból származom. Szüleim közül már csak édesanyám él. Édesapám 1999-ben költözött el az Örök Életbe. Egy nővérem és 3 bátyám van. Cecília - a legidősebb nővérem - édesanyai hivatásának él. János - a legidősebb bátyám - az autópálya mérnökségnél dolgozik. László – a következő bátyám - Egyeken plébános. (Egyek egy kis város a Tisza-folyó mellett.) Ágoston - a harmadik bátyám - Budapesten dolgozik, mint rendszergazda.

Általános és középiskolai tanulmányaimat Újfehértón végeztem, majd Bosák Nándor Püspök Úr felvett kispapjai közé. A szemináriumot Vácon kezdtem, majd Egerben folytattam tovább. Édesapám és családom példája, mint édesanyámé, testvéreimé, valamint nagyszüleim és nagynéném, Bernadett nővér példája sokat segítettek hivatásom fejlődésében. Bernadett nővér domonkos rendi szerzetesnővér volt, aki 2010-ben költözött az örök Életbe. A mély vallásos élet példája, a Rózsafüzér imádkozása, a templomba járás és családom mély hite sokat segítettek ugyancsak hivatásom fejlődésében.

Ugyancsak nagy segítséget adott Balog Gyula atya, aki az egri szeminárium lelkivezetője volt, valamint volt plébánosom, Linzenbold József' életpéldája is. Náluk láttam a papi élet szép és mély példáját: életünket adni Jézusért és megmutatni Őt a világnak szavaink és tetteink által. 5 éves koromban kezdtem el ministrálni, így nagyon hamar közel éreztem magam az oltárhoz.

Minden alkalommal mentem Szentmisére, így otthon és más helyeken mindig ministráltam. Amikor kicsi voltam, majd később a szemináriumban is az Úr Jézus közelségét fedeztem fel. Minden alkalommal, amikor a Szentmisén segédkeztem, Jézus valóságos jelenlétét fedeztem fel az Oltáriszentségben. Gondolok itt a Szentmisében az Átváltoztatásra.

Frey atya, tartományi elöljáró (jobbról)
Papp atya, az első magyar Piusz pap
Ötöd éves szeminaristaként találkoztam először a Szent Hagyománnyal. Sajnos az atyák, akik engem tanítottak, ezeket mondták a régi rítusról: “Osotbaság és nekünk a Szentmise új formáját kell követi!” Ez nagyon furcsa volt számomra. Hogyan beszélhetnek ők így a hagyományos Szentmiséről? A 4 éves papságom alatt megértettem: a Szent Hagyomány olyan, mint egy lelki tükör. Így a modernista papok nem akarnak ebbe a tükörbe nézni. Ezért mutatják be az új miséét nagyon gyorsan, nem viselnek reverendát és karriert akarnak elérni. A püspököm kiabált velem, mert a hagyományos Szentmisét mutatom be, reverendát viselek és mindig a Szent Hagyomány szerint akarok élni.

Például: a viselkedésben, a Római Zsolozsma imádkozásában, a gondolkodásban, stb. Így, hogy a Szent Hagyomány szerint élek, a püspököm szerint ez a legnagyobb gond az egyházmegyében. Azonban vannak sokan, akik ágyasságban élnek és visszaéléseket követnek el, stb. Így én vagyok a “Fekete Bárány” az egyházmegyében.

Már 5 éve annak, hogy megismertem a Szent X. Piusz Papi Testvérületet. 2010-ben találkoztam Fuchs atyával, akivel beszéltem a helyzetemről. Ő ajánlotta, hogy lépjek kapcsolatba Trutt atyával, Weigl atyával és Frey atyával. Követtem a javaslataikat, majd így érkeztem meg Zaitzkofenbe 2011. szeptember 17-én. Most a Jézus Szentséges Szíve Papi Szemináriumban vagyok. Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy itt lehetek. Tisztán érzem: Ez az én utam.

A papság számra nagyon fontos a szent liturgia, ezért fontos a Szent Hagyományba való visszatérés, hiszen Jézust a szentségekben csak így lehet felfedezni. 8 éve már annak, hogy rendszeresen mutatom be a hagyományos Szentmisét.

Három oka van annak, amiért csatlakoztam a Szent X. Piusz Papi Testvérülethez.
  1. Hagyományos Liturgia mindenféle modern és protestáns dolog nélkül. Például: a Szentmise bemutatásának iránya, a mélységes hit kifejeződése az Átváltoztatás iránt, stb.
  2. A hagyományos tanítás, a szent zene (különösen a Gregorián), lelkiség és gyakorlat.
  3. Hagyományos közösség. Hivatást éreztem a hagyományos közösségi élet iránt. Már 7 éve imádkozom a Római Zsolozsmát a Liturgia Horarum helyett (amit a II. Vatikáni Zsinat után adtak ki).

Papi jelmondatom:
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű."
[Mt 11, 28-30]
rev. P. Papp Péter

Képek az első Miskolci szentmiséjéről, amit már a Piusz közösség teljes jogú papjaként mutathatott be: